ქრისტე აღსდგა!

ქრისტე აღდგა! აღდგომის ღამეს, როცა ლიტანიობით გარს ვუვლით ტაძარს და დაკეტილ კართან ვჩერდებით , სიხარულის მოზღვავებამდე სიჩუმის ერთი წამი ისადგურებს. ჩვენს გულებში კი, გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად, გაისმის კითხვა, რომელიც სახარების…

„რისთვის იქნა შეწყალებული ჯვარცმული ავაზაკი?“

 „რისთვის იქნა შეწყალებული კეთილგონიერი ავაზაკი“  „ხოლო ერთი იგი დამოკიდებულთაგანი ძვირის მოქმედი გმობდა მას და ეტყოდა: შენ თუ ხარ ქრისტე, იხსენ თავი შენი და ჩუენცა. მიუგო ერთმან მან მოყვასმან, შეჰრისხნა მას…