თავდაპირველი დაკრძალვის „ფორმა“: პარალელები დიდ შაბათთან („სიკვდილის ლიტურგია და თანამედროვე კულტურა“. ლექცია II, ნაწილი II)

   „სიკვდილის ლიტურგია და თანამედროვე კულტურა“  ლექცია 1 (ნაწილი I; ნაწილი II) ლექცია 2 (ნაწილი I)   ლექცია 2 ნაწილი II თავდაპირველი დაკრძალვის „ფორმა“: პარალელები დიდ შაბათთან დაკრძალვა, როგორც პროცესია: სიკვდილის ადგილიდან განსვენების ადგილისაკენ …

„სიკვდილის ლიტურგია და თანამედროვე კულტურა“ (ლექცია II)

                   სიკვდილის ლიტურგია და თანამედროვე კულტურა{{1}}[[1]]ოთხი ლექცია, რომელიც პროტოპრესვიტერმა ალექსანდრე შმემანმა 1979 წელს წაიკითხა წმინდა ვლადიმერის სასულიერო სემინარიის საზაფხულო სკოლა-სემინარზე. ლექციები არ წარმოადგენს ავტორის მიერ წინასწარ საგანგებოდ გამოსაცემად მომზადებულ ტექსტებს,…

„სიკვდილის ლიტურგია და თანამედროვე კულტურა“ (ლექცია I, ნაწილი II)

 სიკვდილის ლიტურგია და თანამედროვე კულტურა{{1}}[[1]]ოთხი ლექცია, რომელიც პროტოპრესვიტერმა ალექსანდრე შმემანმა 1979 წელს წაიკითხა წმინდა ვლადიმერის სასულიერო სემინარიის საზაფხულო სკოლა-სემინარზე. ლექციები არ წარმოადგენს ავტორის მიერ წინასწარ საგანგებოდ გამოსაცემად მომზადებულ ტექსტებს, არამედ…

„სიკვდილის ლიტურგია და თანამედროვე კულტურა“ (ლექცია I)

 სიკვდილის ლიტურგია და თანამედროვე კულტურა{{1}}[[1]]ოთხი ლექცია, რომელიც პროტოპრესვიტერმა ალექსანდრე შმემანმა 1979 წელს წაიკითხა წმინდა ვლადიმერის სასულიერო სემინარიის საზაფხულო სკოლა-სემინარზე. ლექციები არ წარმოადგენს ავტორის მიერ წინასწარ საგანგებოდ გამოსაცემად მომზადებულ ტექსტებს, არამედ…

«მარხვა და ლიტურგია»

  „მარხვა და ლიტურგია“  I მართლმადიდებელი ეკლესიის საღვთისმსახურო ტიპიკონში არის განწესებანი, რომლის შესაბამისად, ზოგიერთ სამარხვო დღეს ლიტურგია უნდა აღსრულდეს მწუხრის შემდეგ ორივე მსახურების შეერთებით. ეს არის შემდეგი დღეები: დიდი ოთხშაბათი, დიდი…

წმინდა ეფრემ ასურის, დიდმარხვის ლოცვა

  წმინდა ეფრემ ასურის დიდმარხვის ლოცვა{{1}}[[1]]ქართულად თარგმნილია შემდეგი გამოცემიდან: Протоиерей Александр Шмеман, Воскресные беседы, Паломник, Москва, 2008, с. 223-237 (თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, აქ და შემდგომში შენიშვნები მთარგმნელისაა). [[1]]…

„ნათლობის საიდუმლო“

   „ნათლობის საიდუმლო“{{1}}[[1]]პირველი პუბლიკაცია: Издание Церковного Вестника Западно-Европейского Православного Русского Экзархата. Париж, 1951. ქართულ ენაზე ითარგმნა შემდეგი გამოცემიდან: Прот. Александр Шмеман, Собрание статей, 1947-1983., Москва, Русский путь 2009, გვ. 172-195. თუ…

როგორ უნდა იკითხებოდეს საიდუმლო ლოცვები ღვთისმსახურების დროს? (ვიდეო)

   საიდუმლო ლოცვების შექმნის და განვითარების ისტორია. როგორ იკითხებოდა თავდაპირველად ეკლესიაში და რამ განაპირობა პირველადი პრაქტიკის შეცვლა. როგორია ამ ლოცვების კითხვის პრაქტიკა დღეს.    

«სიტყვის საიდუმლო»

წიგნიდან: „ევქარისტია – სასუფევლის საიდუმლო“  I თავი - «შეკრების საიდუმლო» ΙΙ თავი - «სასუფევლის საიდუმლო» III თავი - «შესვლის საიდუმლო» თავი IV „ სიტყვის საიდუმლო  “ ,,გამოაბრწყინვე გულთა შინა ჩვენთა, კაცთმოყვარეო მეუფეო, ღვთისმეცნიერებისა ნათელი მიუწვდომელი,…

«შესვლის საიდუმლო»

წიგნიდან: „ევქარისტია – სასუფევლის საიდუმლო“ I თავი - «შეკრების საიდუმლო» ΙΙ თავი - «სასუფევლის საიდუმლო» თავი III „შესვლის საიდუმლო“   „მეუფეო უფალო, ღმერთო ჩვენო, რომელმან დააწესენ ცათა შინა განწყობილნი მხედრობანი ანგელოსთანი და მთავარანგელოსთანი,…