„თუ ადამიანი გულწრფელად ლოცულობს, მისი ძლევა არავის და არაფერს არ შეუძლია“ (სახარების განმარტება – დიდი მარხვის მე-4 კვირა)

  „სახარების განმარტება - დიდი მარხვის მე-4 კვირა“  „ ...მი-ვინმე-უგო მას ერთმან მის ერისაგანმან და ჰრქუა: მოძღუარ, მოვიყვანე ძე ჩემი შენდა, რომლისა თანა არს სული უტყუებისაჲ. და სადაცა დააპყრის იგი, დააკუეთის, და…

«საუფლო ლოცვა»

 „მამაო ჩვენო”  ქრისტემ ადამიანებს დაუტოვა მხოლოდ ერთი ლოცვა, რომელიც ამის გამო, ჩვეულებისამებრ, „საუფლო ლოცვად” იწოდება. თხოვნის – „უფალო, გუასწავე ლოცვაჲ” (ლუკა, 11:1), პასუხად მან მოწაფეებს შემდეგი ლოცვა ასწავლა: „მამაო ჩუენო,…

«სახელმწიფოს მართვა მოსეს კანონმდებლობის მიხედვით»

   „სახელმწიფოს მართვა მოსეს კანონმდებლობის მიხედვით“   გიორგი გვასალია ისტორიის მაგისტრი თბილისის სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის ლექტორი  ისრაელი, რომელიც თორმეტი დამოუკიდებელი ტომისაგან შედგებოდა, წარმოადგენდა ერთგვარ ორგანიზებულ კავშირს, რომელიც თეოკრატიული საწყისებით, პოლიტიკური ინტერესებითა…

«შინაარსი ჭეშმარიტ მოქალაქეობის – „მამაო ჩვენოს“ განმარტება»

    შინაარსი ჭეშმარიტ მოქალაქეობის „მამაო ჩვენოს“ განმარტება{{*}}[[*]] ნაშრომში გამოქვეყნდა ჟურნალ „ჯვარი ვაზისა“-ში  N3, პარიზი 1933წ. ნაშრომში შესულია წმ. გრიგოლ ფერაძის ქადაგებები, წარმოთქმული პარიზის ქართველ სამრევლოსთან 1931-1933 წ.წ. [[*]]   „და ჰრქვეს მოწაფეთა…