„მასწავლებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან“

  წიგნიდან: „ჩვენი ეკლესია და ჩვენი ბავშვები“ თავი I – „ქრისტიანული აღზრდის მიზანი“ თავი ΙΙ – „ჩვენი შვილები“ (ნაწილი I; ნაწილი II) თავი III – „ქრისტიანული აღზრდა ოჯახში“   თავი IV „მასწავლებელი“ მოძღვარს ზრდასრული…

«ქრისტიანული აღზრდა ოჯახში»

  წიგნიდან: „ჩვენი ეკლესია და ჩვენი ბავშვები“ თავი I – „ქრისტიანული აღზრდის მიზანი“ თავი ΙΙ – „ჩვენი შვილები“ (ნაწილი I; ნაწილი II)   თავი III „ქრისტიანული აღზრდა ოჯახში“ დიდი ხანია ცნობილია, რომ…

„ჩვენი შვილები“ (ნაწილი II)

    წიგნიდან: „ჩვენი ეკლესია და ჩვენი ბავშვები“ თავი I - „ქრისტიანული აღზრდის მიზანი“ თავი ΙΙ - „ჩვენი შვილები“ (ნაწილი I)  თავი II „ჩვენი შვილები“ ნაწილი II – საშუალო სასკოლო ასაკი: 10-დან 13 წლამდე;…

„ჩვენი შვილები“ (ნაწილი I)

    წიგნიდან: „ჩვენი ეკლესია და ჩვენი ბავშვები“  თავი I - „ქრისტიანული აღზრდის მიზანი“   თავი II - „ჩვენი შვილები“ ნაწილი I - დაბადებიდან 3 წლამდე; სკოლამდელი ასაკი: 3-დან 6 წლამდე; უმცროსი სასკოლო ასაკი:…

«ქრისტიანული აღზრდის მიზანი»

   წიგნიდან: „ჩვენი ეკლესია და ჩვენი ბავშვები“  თავი I „ქრისტიანული აღზრდის მიზანი“ ამ თავს გარკვეული ეჭვით ვიწყებ, რადგან სხვა თავებთან შედარებით, ის უფრო მეტად ჩემს პირად შეხედულებებსა და ჩემს, როგორც დედისა…

მეცნიერულია „სამყაროს მეცნიერული სურათი“?

  ვიქტორ ტროსტნიკოვი, ნიკოლოზის ძე დაიბადა 1928 წელს მოსკოვში. 1953 წელს დაამთავრა მოსკოვის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკურ-ტექნიკური ფაკულტეტი; კითხულობდა უმაღლესი მათემატიკის კურსს მოსკოვისა და ლენინგარდის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში; გამოცემული აქვს რამდენიმე მონოგრაფია…

„სარწმუნოება და სულიერი ფსიქოთერაპია“

  „სარწმუნოება და სულიერი ფსიქოთერაპია“  მეცნიერება და რელიგია სინამდვილეში კი არ უპირისპირდება, არამედ ავსებს და ამდიდრებს ერთმანეთს. რწმენა არ გამორიცხავს მეცნიერებას: პირიქით, მის მიღწევებსა და მტკიცებულებებს იყენებს და ახალი აღმოჩენებისათვის თვითონაც…